NASZ ZESPÓŁ

Poznaj ludzi, którzy z pasją i zaangażowaniem tworzą CENTRUM DZIECKA:


Fizjoterapeuta Dziecięcy

mgr Ola Pietrzyńska (Nowakowska)

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Zdobywała doświadczenie w pracy z małymi pacjentami podczas odbywania praktyk zawodowych jak i od początku pracy zawodowej w Ośrodku Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju w Gdańsku. Współuczestniczyła w projekcie udzielania pomocy dzieciom z FASD  wykorzystując w praktyce bazowe techniki Terapii Neurotaktylnej. Stale podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w konferencjach, szkoleniach i warsztatach m.in. Taping Rehabilitacyjny, Czynnościowa Terapia Manualna (moduł 1). Do każdego pacjenta stosuje indywidualne podejście. Ponadto… wielka fanka polskich gór  i...czekolady! 


Fizjoterapeuta Dziecięcy

mgr Anna Gełesz

Absolwentka GUMed na kierunku fizjoterapia. Certyfikowany terapeuta NDT-Bobath, terapeuta SI. W pracy łączy terapię neurorozwojową z terapią manualną wspomaganą Kinesiology Taping. Doświadczenie zdobywa w pracy z niemowlętami i małymi dziećmi w OWI i WR w Gdańsku od 2012 roku. Prowadzi terapię opartą na szacunku do dziecka, bez płaczu, w komforcie zarówno rodziców, jak i małego pacjenta. Szkoli się w zakresie terapii dzieci z MPDz.

Prywatnie mama 2-letniej Zuzi. Jeździ na rowerze przez cały rok.


Fizjoterapeuta Dziecięcy

mgr Barbara Kita

Fizjoterapeuta dziecięcy, terapeuta NDT Bobath (BASIC, BABY), terapeuta Integracji Sensorycznej (I, II stopień)

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2007 roku pracuje w Ośrodku Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju oraz od 2013 roku w NPPP ODITIS.

Uczestniczka wielu szkoleń rozwijających i doskonalących umiejętności  prowadzenia terapii dzieci z zaburzoną dystrybucją napięcia mięśniowego. W pracy korzysta z technik powięziowych, prowadzi terapię czaszkowo- krzyżową.

Prywatnie mama dwójki dzieci. Lubi aktywnie spędzać czas i gotować.


Fizjoterapeuta Dziecięcy

mgr Martyna Chrostowska-Woszczyna

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, certyfikowana Terapeutka NDT Bobath i Integracji Sensorycznej (I i II stopień). Od 2007 roku zawodowo związana z rehabilitacją dzieci. Asystentka na kursach NDT Bobath Basic i Baby. Posiada uprawnienia do prowadzenia Diagnostyki Wzorców Ruchowych Metodą Prechtla. Ukończyła liczne warsztaty i kursy doskonalące z zakresu terapii dzieci i niemowląt z zaburzeniami rozwoju o różnej etiologii ( m.in.: wcześniaki, nieprawidłowy rozkład napięcia mięśniowego, asymetria, mózgowe porażenie dziecięce, zaburzenia przetwarzania bodźców sensorycznych ). Swoją terapię wzbogaca poprzez pracę na tkankach miękkich, Kinesiology Taping, terapie manualne, PNF, DNS, Trójpłaszczyznowa manualna terapia stóp, stosowanie zaopatrzenia ortopedycznego, praca na Bliznach: Integracja Blizn z Siecią Powięziową / Scarwork: Integrating Scar Tissue into the Fascial Web, Osteopatia w pediatrii i neonatologii i inne. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i konferencjach naukowych. Dba o dobrą współpracę z rodzicami dziecka oraz dostosowuje terapię do potrzeb małego pacjenta i jego opiekunów.

Prywatnie mama dwójki dzieci.


Fizjoterapeuta Dziecięcy

mgr Beata Wasicka

Certyfikowana fizjoterapeutka dziecięca i terapeutka neurorozwojowa. Od 2008 roku pracuje w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Gdańsku oraz wykłada na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Wyższej Szkole Zarządzania na kierunku fizjoterapia. Jest absolwentką kierunku fizjoterapia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Certyfikowana Terapeutka NDT Bobath, wielokrotny lider grupy i asystent na kursach NDT-Bobath. Terapeuta Integracji Sensomotrycznej I i II stopnia. Ukończyła liczne kursy doskonalące, zarówno w odniesieniu do terapii neurorozwojowej , jak NDT Bobath Baby oraz kursy NDT doskonalące i doszkalające w wielu zakresach terapii dziecięcej.  W zakresie diagnostyki, ukończyła m.in. kurs Diagnostyki Wzorców Ruchowych wdl. Prechtla, a także w zakresie terapii: KinesiologyTaping, KinesiologyTaping w pediatrii, Terapie powięziowe i wiele innych. Obecnie prowadzi wiele szkoleń i kursów doszkalających dla osób, które zawodowo opiekują się dziećmi niepełnosprawnymi.

Prywatnie mama dwójki dzieci.

 


Fizjoterapeuta Dziecięcy

mgr Aleksandra Śmietańska

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Collegium Medicum w Bydgoszczy. Od początku pracy zawodowej zajmuje się fizjoterapią dzieci. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu rehabilitacji pediatrycznej. Związana jest głównie z koncepcją NDT Bobath oraz Integracji Sensorycznej. Prowadzi diagnostykę rozwoju niemowląt wg Prechtl’a.  Jest instruktorem masażu Shantala.

Każdy pacjent jest dla niej wielką indywidualnością, ale też wyzwaniem. Prowadzona terapia jest niekończącą się przygodą.

Prywatnie spotkać ją można...wszędzie! Na rowerze, albo pochłoniętą książką, najczęściej kryminałem. Stale planuje podróże, te małe i duże.

           


Fizjoterapeuta Dziecięcy

mgr Adam Ostęp

Absolwent Gdańskiego AWFiS, Fizjoterapeuta związany z dziećmi od początku zawodowej kariery. Doświadczenie zdobywał w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edykacyjnow-Wychowawczym w Gdańsku. Na stałe związany z Ośrodkiem Wczesnej Interwencji w Gdańsku gdzie na codzień pracuje z zaburzeniami wieku rozwojowego u niemowląt, schorzeniami neurologicznymi czy genetycznymi. Certyfikowany terapeuta NDT-Bobath i terapii w ortezie dynamicznej DUNAG-02, w codziennej pracy korzysta także z metod pracy na tkankach miękkich oraz Kinesiology Taping.

Prywatnie? Tata małej Hani i miłośnik wypoczynku na łonie natury.


Terapeuta Widzenia

mgr Klaudia Zajączkowska

Terapeuta widzenia osób słabowidzących, tyflopedagog, pedagog osób z niepełnosprawnością intelektualną, dyplomowany nauczyciel orientacji przestrzennej oraz samodzielnego poruszania się. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Zdobywała doświadczenie w warszawskich fundacjach, stowarzyszeniach oraz placówkach edukacyjnych na rzecz osób z dysfunkcją wzroku jako terapeuta widzenia oraz nauczyciel orientacji przestrzennej. Obecnie pracuje jako terapeuta widzenia w Ośrodku Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących. Nieustannie rozwija swoje kwalifikacje w dziedzinie terapii widzenia.

Diagnozuje widzenie u dzieci, prowadzi terapię dzieci w wieku niemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym, wspomaga rozwój i funkcje wzrokowe.


Terapeuta Widzenia

mgr Agata Hołubowicz

Terapeuta widzenia, instruktor orientacji przestrzennej, oligofrenopedagog, mgr pedagogiki specjalnej, nauczyciel wspierania rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością wzrokową. Pionierka terapii wspólnej zwaną FIZJO-WIDZENIEM. Trener programu INSITE-WZROK. Swoje doświadczenie zdobywała w Ośrodku Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, w Ośrodku Wczesnej Interwencji, oraz jako nauczyciel i terapeuta dzieci niewidomych i słabowidzących. Ukończyła liczne kursy kwalifikacyjne i studia podyplomowe. Jest osobą bardzo zaangażowaną w proces terapii.

Diagnozuje widzenie u dzieci, prowadzi terapię dzieci w wieku niemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym, wspomaga rozwój i funkcje wzrokowe.


Neurologopeda

mgr Paulina Wierzchowska-Kujawa

Absolwentka Logopedii na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie ukończyła studia, wybierając specjalizację z Neurologopedii. Na co dzień pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gdyni i w Gdańsku. Od początku pracy zawodowej pracuje z dziećmi z różnymi problemami w rozwoju mowy i języka (samoistny i niesamoistny opóźniony rozwój mowy, SLI, jąkanie, dyslalia). Prowadzi diagnozy, terapie oraz konsultacje z rodzicami. Stale się rozwija, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach z zakresu logopedii i nauk pokrewnych. Posiada doświadczenie w pracy z pacjentami dorosłymi z afazją i dyzartrią.

W pracy skupia się na indywidualnych potrzebach pacjentów, wspierając przy tym ich całościowy rozwój.


Terapeuta AAC, Logopeda, Oligofrenopedagog

mgr Beata Tomaszewska

Od wielu lat zajmuje się wspieraniem rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością. Na dziecko patrzy całościowo, w każdym dostrzega możliwości komunikacyjne. Rozwijanie kompetencji dziecka i środowiska w obszarze porozumiewania się postrzega fundament rozwoju każdego człowieka.

Posiada bogate kwalifikacje zawodowe:
mgr pedagogiki specjalnej Uniwersytetu Gdańskiego (przez 7 lat swą wiedzą dzieliła się ze studentami UG jako wykładowca),  od wielu lat związana zawodowo z Przedszkolem  Nr 77 Dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Gdańsku, logopeda, posiada liczne kwalifikacje z zakresu AAC.

W pracy skupia się na całościowym rozwojem mowy i języka wykorzystując metody dostosowane do potrzeb dziecka. To potrzeby i możliwości konkretnego dziecka i rodziny wyznaczają dobór metody oraz zastosowane strategie, narzędzia. Posiada liczne certyfikaty PECS (I i II stopień), MAKATON (I i II stopień), kompetencje z zakresu kompleksowej terapii dzieci zagrożonych niepełnosprawnością z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się, z niepełnosprawnościami złożonymi. Ma doświadczenie w wspieraniu komunikacji wysoką technologią  (tworzenie narzędzi, projektowanie pomocy dynamicznych (C5, Boardmarker SD Pro, The Grid, eye tracking oraz dobieranie i wykorzystywanie urządzeń peryferyjnych (klawiatury, myszki, switche) dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością ruchową).

Proponuje wsparcie oparte na aktualnej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu.

Lubi kwiaty, szybko jeździć samochodem i wycieczki rowerowe.


Psycholog

mgr Anna Badaszek

W 1993 roku ukończyła  studia psychologiczne na Uniwersytecie Gdańskim, staż odbywała na Oddziale Dziennym Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz na Oddziale Leczenia Nerwic w Komorowie. Ukończyła czteroletnie Studium Psychoterapii Integracyjnej w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej w Krakowie (w paradygmacie fenomenologiczno – egzystencjalnym  z elementami  kierunków: systemowego, psychodynamicznego oraz metody Gestalt). Uzyskała uprawnienia pedagogiczne oraz trenerskie, uczestniczyła w szkoleniach i warsztatach dotyczących wspomagania rozwoju dziecka - podstawy metody integracji sensorycznej (V.Maas), metoda terapii wielozmysłowej Delacato -Fundacja ” Synapsis” w Warszawie, kurs specjalistyczny „Dysleksja Rozwojowa- teoria, diagnoza, terapia”

Od 25 lat zajmuje się niesieniem pomocy psychologicznej rodzinom z dziećmi mającymi trudności w obszarze rozwoju psychoemocjonalnego, poznawczego, motorycznego.
Prowadziła wsparcie terapeutyczne (indywidualne i grupowe) dla pacjentów z rozpoznaniem chorób przewlekłych oraz osób o odmiennej kondycji psychofizycznej. Współpracowała  z Gruzińskim Stowarzyszeniem dla dzieci z zespołem Downa i  autyzmem „Children of the Sun” przy tworzeniu  Ośrodka Terapeutycznego w Tbilisi.

W obszarze edukacji, swoim długoletnim doświadczeniem dzieli się od przeszło 15 lat, ze studentami  i słuchaczami kierunków podyplomowych EUH-E w Elblągu oraz Uniwersytetu Gdańskiego.


Fizjoterapeuta Sportowy

mgr Olga Długozima

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Certyfikowany terapeuta terapii manualnej według szkoły niemieckiej. Od początku swojej pracy związana ze środowiskiem sportowców, osobami z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa oraz mamami, które chcą wrócić do formy i zniwelować problemy związane z ciążą. Podczas terapii korzysta z takich technik jak:
techniki powięziowe,
pinopresurę,
suche igłowanie,
techniki trzewne,
techniki osteopatyczne i inne.
Duży wachlarz technik połączony z medycznym treningiem personalnym dają świetne efekty terapeutyczne.

Prywatnie pasjonatka crossfit, treningu siłowego oraz mama niespełna rocznego Juliusza.


do góry