Nasze usługi

Poznaj pełen zakres usług, które oferujemy. Zapoznaj się ze szczegółowym opisem każdej z nich oraz obowiązującymi cenami.


Pierwsza Wizyta u Fizjoterapeuty

Zapisz się! CZAS TRWANIA: 45-50 min.

Spotkanie z fizjoterapeutą, mające na celu ocenę neurorozwojową dziecka, ocenę jego możliwości motorycznych.

Instruktaż rodziców odnośnie właściwej pielęgnacji dziecka, stymulacji jego rozwoju.

Indywidualny dobór ćwiczeń dla dziecka, w zależności od jego możliwości motorycznych.

KONSULTACJA POLECANA WSZYSTKIM RODZICOM NIEMOWLĄT.

PŁATNOŚĆ: gotówką lub kartą na miejscu.

 

Cena: 180 zł

Terapia Indywidualna

Zapisz się!

CZAS TRWANIA: 45-50 min.

Terapia NDT-Bobath jest szczególnie wskazana dla niemowląt, przedwcześnie urodzonych z zaburzeniami napięcia mięśniowego czy opóźnieniami rozwoju ruchowego.

Wczesnym sygnałami wykazującymi, że warto zastosować terapię NDT-Bobath jest nietrzymanie główki, ograniczona kontrola nad mięśniami ciała , zaburzenia ruchów kończyn czy nieprawidłowy rozkład napięcia mięśniowego.

U podstaw tej formy terapii leży założenie, że prawidłowa pielęgnacja niemowlęcia, w znacznym stopniu wpływa na jego rozwój, a zatem w ramach terapii, akcentowane są również poprawne metody mycia, karmienia, przewijania i noszenia dziecka. Tego rodzaju pielęgnacja może zapobiegać przyszłym problemom z asymetrycznym ułożeniem ciała czy nieprawidłowymi ruchami kończyn czy też problemami z napięciem mięśniowym. Terapia metodą NDT-Bobath powinna przebiegać w obecności rodzica, gdyż zawiera elementy treningu w zakresie poprawnej pielęgnacji dziecka.

W metodzie tej podchodzi się kompleksowo do małego pacjenta, poprzez dokładną diagnostykę terapeuta indywidualnie dostosowuje program terapii do dziecka.

Metoda NDT-Bobath jest otwarta na inne terapie, dlatego też nasi fizjoterapeuci posiłkują się w trakcie terapii indywidualnej m.in. metodą Integracji Sensomotorycznej, Terapii Powięziowej, Kinesiologitapingiem, Tapingiem Ortopedycznym w zależności od potrzeb niemowalka.

W trakcie fizjoterapii dziecko jest plastrowanie w celu utrzymania efektów ćwiczeń i dalszej stymulacji mięśni niemowlęcia. Plastrowanie w trakcie terapii indywidualnej plastrem pacjenta jest zawarte w cenie terapii. Plastrowanie w trakcie terapii indywidualnej plastrem fizjoterapeuty kosztuje 10 zł.

W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego czy też osobistego. Oprócz profesjonalnej diagnozy, chętnie wspomożemy wszystkich rodziców naszym doradztwem i fachową opinią.

Cena: 160 zł

Terapia Osteopatyczna

Umów Się!

Osteopatia to niekonwencjonalna metoda leczenia, wyróżniająca się holistycznym podejściem do organizmu i prowadzeniem terapii manualnej.

W jakich dolegliwościach m.in. może pomóc TERAPIA OSTEOPATYCZNA:

 • skutki trudnego i traumatycznego porodu (długi lub zbyt szybki poród, owinięcie pępowiną, vacuum, nagłe cięcie cesarskie)
 • problemy z karmieniem piersią
 • refluks, kolki, zaparcia
 • plagiocefalia (asymetria głowy)
 • kręcz szyi,
 • asymetria ciała
 • zaburzony sen

Cena: 160 zł

Terapia Wspólna - FizjoWidzenie

Terapia „fizjowidzenie” skierowana jest do dzieci z poważnymi uszkodzeniami kilku zmysłów, szczególnie narządu ruchu i wzroku oraz do dzieci z mózgowymi uszkodzeniami widzenia w wieku od 2 mies. do 2 roku życia. Dzieci te bardzo rzadko łączą w działaniu umiejętności motoryczne i wzrokowe, dopiero odpowiednio stymulowane potrafią poprawnie włączyć wzrok do działania lokalizując dostępne ich percepcji bodźce wzrokowe, utrzymując prawidłową pozycję ciała, obracając się lub nawet przemieszczając w kierunku obiektów wzrokowych. Na zajęciach obecny jest fizjoterapeuta, rozumiejący potrzeby dzieci z uszkodzonym narządem wzroku oraz terapeuta widzenia/tyflopedagog. Fizjoterapeuta dba o właściwą postawę dziecka wspomagając je w ruchu do obiektów wzrokowych, modeluje celne sięganie do obiektów po zlokalizowaniu ich wzrokiem, pomaga ocenić przestrzeń/odległość do obiektów wzrokowych, wspomaga koordynację wzrokowo-ruchową. Terapeuta widzenia/tyflopedagog dobiera do potrzeb dziecka wielkość i jakość bodźców wzrokowo-dotykowo-słuchowych, rozwija u dziecka uwagę wzrokową oraz podstawowe umiejętności wzrokowe statycznie i w ruchu. Wspomaga również dziecko w integrowaniu informacji pochodzących z różnych zmysłów, rozwija wielozmysłową percepcję otoczenia. Zapraszamy na te zajęcia szczególnie rodziców z dziećmi z bardzo dużymi uszkodzeniami układu nerwowego i mózgu, których dzieci robią bardzo niewielkie postępy podczas klasycznych zajęć fizjoterapii.

Cena: 200 zł

Diagnoza Zaburzeń Integracji Sensorycznej (SI)

Diagnoza Zaburzeń integracji Sensorycznej obejmuje:

- szczegółowy wywiad zebrany od rodziców, kwestionariusz rozwoju sensomotorycznego

- obserwację dziecka podczas motoryki spontanicznej oraz proponowanych aktywności terapeutycznych (arkusz obserwacji klinicznej)

- testy Integracji Sensorycznej ( powyżej 4 lat)

Ilość spotkań ustalana jest indywidualnie w zależności od wieku i możliwości dziecka.

Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej (dziecko do 3 lat):
Czas: 1h
Cena: 270 zł

Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej 3h:
Czas: 3h
Cena: 600 zł

W przypadku diagnozy 3h PIERWSZE SPOTKANIE jest tylko z RODZICEM/OPIEKUNEM PRAWNYM

W cenę wliczone jest omówienie diagnozy.

Czas oczekiwania na Diagnozę do 3 tygodni.

Cena: 270 - 600 zł

Terapia Integracji Sensorycznej (SI)

Twórcą Integracji Sensorycznej jest Jean Ayres- psycholog, pedagog specjalny, terapeutka zajęciowa. Jean Ayres wyjaśnia, że „integracja zmysłowa to możliwość rejestrowania informacji ze świata zewnętrznego przez narządy zmysłów, ich przetwarzanie w ośrodkowym układzie nerwowym i wykorzystanie do celowego działania”. Informacje odbierane są przez zmysł dotyku, wzroku, słuchu, smaku, węchu oraz układ przedsionkowy i proprioceptywny.

Dziecko z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego ma problem z odbiorem, przetwarzaniem i wykorzystaniem docierających informacji, co sprawia, że wykonywanie codziennych czynności staje się wyzwaniem.

Objawy dysfunkcji integracji sensorycznej najczęściej manifestują się:

- nieprawidłową wrażliwością na bodźce (wzmożona lub obniżona)

- niewłaściwym poziomem uwagi

- opóźnionym rozwojem mowy

- nieprawidłowym poziomem aktywności ruchowej

- obniżonym poziomem koordynacji ruchowej

- trudnościami w zachowaniu

Terapia integracji sensorycznej polega na dostarczeniu w sposób kontrolowany odpowiedniej stymulacji wielozmysłowej. Dziecko powinno posiadać diagnozę zaburzeń integracji sensorycznej, wykonaną przed rozpoczęciem terapii.

CZAS TRWANIA TERAPII: do 50 minut

Cena: 160 zł

Terapia Czaszkowo - Krzyżowa dzieci

Terapia Czaszkowo - Krzyżowa polega na bardzo delikatnej manipulacji i uciskaniu  określonego obszaru ciała w celu rozluźnienia struktur łącznotkankowych. Wpływa na swobodny przepływ płynu mózgowo- rdzeniowego. Uaktywnia procesy samoregulacji organizmu, poprawia funkcjonowanie układu nerwowego, mięśniowego, oddechowego, krążenia. Terapa Czaszkowo- krzyżowa zalecana jest przy występowaniu:

-zaburzeń napięcia mięśniowego

- kłopotów z koncentracją, problemów z uczeniem się, dysleksji

-nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci i dorosłych

-stresu

-zaburzeń trawiennych – wzdęcia, kolki

-bólu i zwrotów głowy (m. in. migren)

-kłopotów ze słuchem i wzrokiem

-nawracających zapaleń zatok i uszu

-problemów ze stawem skroniowo-żuchwowym

-wad wymowy

-wad zgryzu

-bólu kręgosłupa

-uszkodzeń struktur mózgu

- autyzmu

-psychoz

CZAS TRWANIA TERAPII: do 50 minut

Cena: 140 zł

Terapia Czaszkowo - Krzyżowa dorośli

Terapia Czaszkowo - Krzyżowa polega na bardzo delikatnej manipulacji i uciskaniu  określonego obszaru ciała w celu rozluźnienia struktur łącznotkankowych. Wpływa na swobodny przepływ płynu mózgowo- rdzeniowego. Uaktywnia procesy samoregulacji organizmu, poprawia funkcjonowanie układu nerwowego, mięśniowego, oddechowego, krążenia. Terapa Czaszkowo- krzyżowa zalecana jest przy występowaniu:

-zaburzeń napięcia mięśniowego

- kłopotów z koncentracją, problemów z uczeniem się, dysleksji

-nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci i dorosłych

-stresu

-zaburzeń trawiennych – wzdęcia, kolki

-bólu i zwrotów głowy (m. in. migren)

-kłopotów ze słuchem i wzrokiem

-nawracających zapaleń zatok i uszu

-problemów ze stawem skroniowo-żuchwowym

-wad wymowy

-wad zgryzu

-bólu kręgosłupa

-uszkodzeń struktur mózgu

- autyzmu

-psychoz

CZAS TRWANIA TERAPII: do 50 minut

Cena: 140 zł

Terapia Ręki

Cena: 120

Pierwsza Wizyta u Terapeuty Widzenia

Cena: 180 zł

Terapia zaburzeń funkcji wzrokowych

Zajęcia terapii widzenia/wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzrokową skierowane są do dzieci od 2-3 mies. życia do wieku wczesnoszkolnego ze zdiagnozowanym okulistycznie schorzeniem wzroku lub poważną wadą refrakcji. Obejmują one:

 • Funkcjonalną diagnozę widzenia dziecka oraz ocenę wykorzystywania umiejętności wzrokowych do celów poznawczych
 • wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych opóźnieniami rozwojowymi z tytułu uszkodzenia narządu wzroku
 • rozwijanie podstawowych umiejętności wzrokowych (długiej fiksacji, płynnego śledzenia obiektów wzrokowych, przenoszenia spojrzenia sakkad, akomodacji, konwergencji)
 • rozwijanie umiejętności kontroli motoryki gałek ocznych podczas zabaw odpowiednio dobranymi do możliwości wzrokowych dziecka zabawkami
 • naukę rozumienia relacji przestrzennych między przedmiotami w otoczeniu, radzenia sobie z zaburzonym poczuciem głębi, brakiem widzenia przestrzennego
 • rozwijanie funkcji percepcyjnych wzrokowych takich jak: porównywanie i identyfikowanie przedmiotów i ich reprezentacji obrazkowych, wewnętrznych szczegółów, kolorów, kształtów, pamięci wzrokowej, figur i znaków abstrakcyjnych, dopełniania wzrokowego, syntezy i analizy wzrokowej itd.
 • rozwijanie umiejętności korzystania z umiejętności wzrokowych oraz percepcyjnych podczas zabaw ruchowych
 • rozwijanie orientacji w schemacie ciała i w otoczeniu
 • sensomotoryczną terapię widzenia (rozwijanie regulacji i integracji informacji pochodzących z różnych zmysłów u dzieci zagrożonych trudnościami szkolnymi z tytułu zeza i zaburzeń SI).

Oferta terapii widzenia skierowana jest do dzieci słabowidzących (ze schorzeniami wzroku)oraz dzieci z wadami refrakcji i/lub chorobą zezową oraz zaburzeniami dystrybucji napięcia mięśniowego i integracji sensorycznej w wieku od 3 mies. do wieku wczesnoszkolnego.

Cena: 160 zł

Diagnoza zaburzeń funkcji wzrokowych

Terapeuta widzenia po zapoznaniu się z dokumentacją okulistyczną dziecka przeprowadza funkcjonalną diagnozę widzenia lub sensomotoryczną diagnozę obejmującą posługiwanie się wzrokiem określając trudności dziecka wymagające interwencji terapeutycznej. Przekazywana rodzicowi na piśmie szczegółowa diagnoza wskazuje trudności i sugestie terapeutyczne.

DIAGNOZA ZABURZEŃ FUNKCJI WZROKOWYCH skrócona - 220 zł

DIAGNOZA CVI RANGE pełna - 350 zł

Cena: 220 - 350 zł

Pierwsza Wizyta u Terapeuty

Podczas wizyty zostanie zebrany dokładny wywiad medyczny, przeprowadzone będą testy mające na celu zlokalizowanie problemu. Na tej podstawie zostanie opracowana strategia działania i przeprowadzona wstępna terapia. Pacjent otrzyma odpowiednie wskazówki, dzięki którym w warunkach domowych będzie wspomagał proces leczenia.

Cena: 160 zł

Indywidualna Terapia Kobiet po Ciąży

Profilaktyka, diagnozowanie i leczenie powikłań, które powstały w organiźmie kobiety podczas ciąży i połogu. Ma na celu przywrócenie równowagi w ciele kobiety, reedukację prawidłowej sylwetki ciała i eliminację dolegliwości bólowych.
Terapia opiera się na:
ćwiczeniach mięśni dna miednicy i po rozejściu kresy białej,
terapii trzewnej,
opracowaniu blizny,
terapii manualnej,
technik powięziowych.
Pacjentki otrzymują instruktaż jak prawidłowo chodzić, utrzymać sylwetkę podczas noszenia dziecka i ćwiczyć.

Cena: 160

Indywidualna Terapia Dorosłych i Sportowców

Oparta na różnorodnych technikach fizjoterapeutycznych takich jak:
terapia manualna,
PNF,
rozluźninie mięśniowo – powięziowe,
pinopresura,
suche igłowanie,
techniki wisceralne i inne.
Ma na celu niwelowanie dolegliwości bólowych układu ruchu oraz przeciążeń powstałych podczas jednostek treningowych.

Cena: 160 zł

Medyczny Trening Funkcjonalny

Łączy ze sobą fizjoterapię i trening personalny. Skierowany do osób, które po kontuzji i problemach z układem ruchu, w sposób bezpieczny chcą wrócić do uprawiania sportu, jak również do tych, dla których profilaktyka dolegliwości bólowych jest priorytetem. Trening opiera się na ćwiczeniach poprawiających kontrolę motoryczną ciała, stabilizację, jakość i efektywność ruchu.

Cena: 160 zł

Scarwork: Terapia Blizn


Czym jest blizna?

Jest to nagromadzenie się nowej tkanki, po wcześniejszym urazie, przecięciu, oparzeniu.
 W procesie bliznowacenia bardzo często dochodzi do powstania zrostów, czyli nieprawidłowych połączeń między uszkodzonymi tkankami, co do
prowadza do zaburzenia równowagi mięśniowo – powięziowej w całym ciele oraz może wywołać ból w układzie ruchu.

Za sprawą tego, że powięź stanowi ciągłość, mogą być one przyczyną bólu oraz ograniczeń ruchomości występujących nawet w odległej okolicy ciała. Przykładowo blizna po wycięciu wyrostka robaczkowego (nawet po kilkunastu latach od operacji) może generować ból odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa, zaś blizna po cięciu cesarskim – sztywność i ból odcinka szyjnego.

Czym jest ScarWork?

ScarWork jest nową formą terapii manualnej blizn, opracowaną przez amerykańską terapeutkę Sharon Wheeler. Metoda ta stosowana jest w celu poprawy czucia i funkcjonalności blizny oraz otaczających tkanek, znacznie poprawiając ruch pomiędzy warstwami skóry oraz mięśnio – powięzią.

ScarWork pomaga w przypadku:

blizn po zabiegach chirurgii plastycznej
blizn pooperacyjnych
– blizn pourazowych, po pogryzieniach
blizn pooparzeniowych, popromiennych
w przypadku dysfunkcji nerwów powiązanych z blizną (nadwrażliwość na dotyk, drętwienia, zaburzenia czucia)

Jakie efekty można osiągnąć?

– zmniejszenie bólu, świądu, podrażnienia blizn
– polepszenie czucia, unormowanie wrażliwości nerwów
– poprawa wyglądu oraz struktury blizny (zblednięcie, wygładzenie)
– przywrócenie ruchomości twarzy po operacjach plastycznych, bez utraty efektu,„podciągnięcia tkanek”
– integracja blizn z siecią powięziową często pomaga pozbyć się przewlekłych problemów z układem ruchu

Pierwsze efekty można osiągnąć już po 1 terapii, jednak aby uzyskać pełny efekt terapeutyczny możliwe, że konieczne będzie kilka sesji. Wszystko uzależnione jest od głębokości blizny, rodzaju, wielkości etc.

Cena: 160

Pierwsza Wizyta u Logopedy/Neurologopedy

Pierwsza wizyta obejmuje poradnictwo w zakresie rozwoju mowy, karmienia, zabaw stymulujących rozwój językowy. Podczas spotkana rodzice uzyskają odpowiedź na nurtujące ich pytania dotyczące rozwoju mowy i umiejętności, które wpływają na prawidłowy rozwój mowy i języka. Specjalista doradzi też, czy problem i obawy, z którymi zgłaszają się rodzice wymagają dalszej diagnozy i terapii logopedycznej.

Cena: 150 zł

Terapia Logopedyczna/Neurologopedyczna Dzieci (60 min)

Terapia zaburzeń mowy, komunikacji, artykulacji.

Terapia zaburzeń karmienia niemowląt i dzieci.

Tworzenie planów zabaw rozwijających mowę dziecka.

CZAS TRWANIA: 50 minut

Cena: 120 zł

Terapia Neurologopedyczna Dorosłych

Terapia zaburzeń mowy, komunikacji, artykulacji.

Cena: 120 zł

Diagnoza Logopedyczna z opinią

Diagnoza logopedyczna obejmuje badanie logopedyczne oraz wywiad biologiczno-środowiskowy. Podczas spotkania logopeda ocenia na podstawie wywiadu, obserwacji oraz przeprowadzonych prób diagnostycznych:
- poziom rozwoju mowy czynnej i biernej,
- umiejętności komunikacyjne,
- płynność mowy,
- sposób artykulacji,
- budowę i sprawność narządu mowy,
- słuch fonemowy,
- sposób oddychania.

Na podstawie uzyskanych wyników zostaje sporządzona pisemna opinia, zawierająca opis prezentowanych przez dziecko problemów logopedycznych, jego mocnych stron oraz zalecanych form oddziaływań terapeutycznych.

Czas trwania: do 1,5 godz.

Cena: 153zł diagnoza wraz z pisemną opinią

Cena: 200

Pierwsza Wizyta u Psychologa

Pierwsza Wizyta to spotkanie na którym rozmawia się o tym, co niepokoi rodziców, sprawia trudność w kontakcie z dzieckiem, jakie wywołuje w nich emocje. Psycholog pyta również o rozwój dziecka, przebyte choroby, sytuację rodzinną, jak dziecko radzi sobie w przedszkolu lub szkole, relacje z rówieśnikami. Określane są również cele, nad którymi rodzice chcą pracować oraz zasady dalszej współpracy. Dlatego też, spotkanie odbywa się bez obecności dziecka, chyba, że dziecko jest malutkie.

PŁATNOŚĆ: TYLKO ONLINE przy rezerwacji. Wizyty nieopłacone nie będą potwierdzane.

CZAS TRWANIA TERAPII: do 50 minut

Cena: 180 zł

Terapia dla dzieci i rodziców

Terapia dla dzieci i rodziców odbywa się po Pierwszej wizycie u psychologa , na której określane są cele terapii.

Terapia może dotyczyć:

 • trudności wychowawczych
 • zwiększenia umiejętności budowania zdrowych relacji z dzieckiem
 • komunikacji w rodzinie
 • zrozumienia emocji rodziców i dzieci
 • radzenia sobie z emocjami
 • zwiększenia poczucia własnej wartości
 • trudności związanych ze zmianą sytuacji rodzinnej (rozwód i rozstanie rodziców, wyjazd jednego z rodziców do pracy, powiększenie rodziny)

CZAS TRWANIA: do 50 minut

Cena: 160 zł

Hipnoterapia

Cena: 420 zł

Konsultacja Hipnoterapeutyczna 15 min.

Cena: 0

do góry