Nasze usługi

Poznaj pełen zakres usług, które oferujemy. Zapoznaj się ze szczegółowym opisem każdej z nich oraz obowiązującymi cenami.


Pierwsza Wizyta u Fizjoterapeuty

Pierwsza Wizyta u Fizjoterapeuty

Zapisz się! CZAS TRWANIA: 45-50 min.

Spotkanie z fizjoterapeutą, mające na celu ocenę neurorozwojową dziecka, ocenę jego możliwości motorycznych.

Instruktaż rodziców odnośnie właściwej pielęgnacji dziecka, stymulacji jego rozwoju.

Indywidualny dobór ćwiczeń dla dziecka, w zależności od jego możliwości motorycznych.

KONSULTACJA POLECANA WSZYSTKIM RODZICOM NIEMOWLĄT.

PŁATNOŚĆ: gotówką lub kartą na miejscu.

 

Cena: 180 zł

Terapia Indywidualna

Terapia Indywidualna

Zapisz się!

CZAS TRWANIA: 45-50 min.

Terapia NDT-Bobath jest szczególnie wskazana dla niemowląt, przedwcześnie urodzonych z zaburzeniami napięcia mięśniowego czy opóźnieniami rozwoju ruchowego.

Wczesnym sygnałami wykazującymi, że warto zastosować terapię NDT-Bobath jest nietrzymanie główki, ograniczona kontrola nad mięśniami ciała , zaburzenia ruchów kończyn czy nieprawidłowy rozkład napięcia mięśniowego.

U podstaw tej formy terapii leży założenie, że prawidłowa pielęgnacja niemowlęcia, w znacznym stopniu wpływa na jego rozwój, a zatem w ramach terapii, akcentowane są również poprawne metody mycia, karmienia, przewijania i noszenia dziecka. Tego rodzaju pielęgnacja może zapobiegać przyszłym problemom z asymetrycznym ułożeniem ciała czy nieprawidłowymi ruchami kończyn czy też problemami z napięciem mięśniowym. Terapia metodą NDT-Bobath powinna przebiegać w obecności rodzica, gdyż zawiera elementy treningu w zakresie poprawnej pielęgnacji dziecka.

W metodzie tej podchodzi się kompleksowo do małego pacjenta, poprzez dokładną diagnostykę terapeuta indywidualnie dostosowuje program terapii do dziecka.

Metoda NDT-Bobath jest otwarta na inne terapie, dlatego też nasi fizjoterapeuci posiłkują się w trakcie terapii indywidualnej m.in. metodą Integracji Sensomotorycznej, Terapii Powięziowej, Kinesiologitapingiem, Tapingiem Ortopedycznym w zależności od potrzeb niemowalka.

W trakcie fizjoterapii dziecko jest plastrowanie w celu utrzymania efektów ćwiczeń i dalszej stymulacji mięśni niemowlęcia. Plastrowanie w trakcie terapii indywidualnej plastrem pacjenta jest zawarte w cenie terapii. Plastrowanie w trakcie terapii indywidualnej plastrem fizjoterapeuty kosztuje 10 zł.

W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego czy też osobistego. Oprócz profesjonalnej diagnozy, chętnie wspomożemy wszystkich rodziców naszym doradztwem i fachową opinią.

Cena: 160 zł

Terapia Osteopatyczna

Terapia Osteopatyczna

Umów Się!

Osteopatia to niekonwencjonalna metoda leczenia, wyróżniająca się holistycznym podejściem do organizmu i prowadzeniem terapii manualnej.

W jakich dolegliwościach m.in. może pomóc TERAPIA OSTEOPATYCZNA:

 • skutki trudnego i traumatycznego porodu (długi lub zbyt szybki poród, owinięcie pępowiną, vacuum, nagłe cięcie cesarskie)
 • problemy z karmieniem piersią
 • refluks, kolki, zaparcia
 • plagiocefalia (asymetria głowy)
 • kręcz szyi,
 • asymetria ciała
 • zaburzony sen

Cena: 160 zł

Terapia Wspólna - FizjoWidzenie

Terapia Wspólna - FizjoWidzenie

Terapia „fizjowidzenie” skierowana jest do dzieci z poważnymi uszkodzeniami kilku zmysłów, szczególnie narządu ruchu i wzroku oraz do dzieci z mózgowymi uszkodzeniami widzenia w wieku od 2 mies. do 2 roku życia. Dzieci te bardzo rzadko łączą w działaniu umiejętności motoryczne i wzrokowe, dopiero odpowiednio stymulowane potrafią poprawnie włączyć wzrok do działania lokalizując dostępne ich percepcji bodźce wzrokowe, utrzymując prawidłową pozycję ciała, obracając się lub nawet przemieszczając w kierunku obiektów wzrokowych. Na zajęciach obecny jest fizjoterapeuta, rozumiejący potrzeby dzieci z uszkodzonym narządem wzroku oraz terapeuta widzenia/tyflopedagog. Fizjoterapeuta dba o właściwą postawę dziecka wspomagając je w ruchu do obiektów wzrokowych, modeluje celne sięganie do obiektów po zlokalizowaniu ich wzrokiem, pomaga ocenić przestrzeń/odległość do obiektów wzrokowych, wspomaga koordynację wzrokowo-ruchową. Terapeuta widzenia/tyflopedagog dobiera do potrzeb dziecka wielkość i jakość bodźców wzrokowo-dotykowo-słuchowych, rozwija u dziecka uwagę wzrokową oraz podstawowe umiejętności wzrokowe statycznie i w ruchu. Wspomaga również dziecko w integrowaniu informacji pochodzących z różnych zmysłów, rozwija wielozmysłową percepcję otoczenia. Zapraszamy na te zajęcia szczególnie rodziców z dziećmi z bardzo dużymi uszkodzeniami układu nerwowego i mózgu, których dzieci robią bardzo niewielkie postępy podczas klasycznych zajęć fizjoterapii.

Cena: 200 zł

Diagnoza Zaburzeń Integracji Sensorycznej (SI)

Diagnoza Zaburzeń Integracji Sensorycznej (SI)

Diagnoza Zaburzeń integracji Sensorycznej obejmuje:

- szczegółowy wywiad zebrany od rodziców, kwestionariusz rozwoju sensomotorycznego

- obserwację dziecka podczas motoryki spontanicznej oraz proponowanych aktywności terapeutycznych (arkusz obserwacji klinicznej)

- testy Integracji Sensorycznej ( powyżej 4 lat)

Ilość spotkań ustalana jest indywidualnie w zależności od wieku i możliwości dziecka.

Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej (dziecko do 3 lat):
Czas: 1h
Cena: 270 zł

Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej 3h:
Czas: 3h
Cena: 600 zł

W przypadku diagnozy 3h PIERWSZE SPOTKANIE jest tylko z RODZICEM/OPIEKUNEM PRAWNYM

W cenę wliczone jest omówienie diagnozy.

Czas oczekiwania na Diagnozę do 3 tygodni.

Cena: 270 - 600 zł

Terapia Integracji Sensorycznej (SI)

Terapia Integracji Sensorycznej (SI)

Twórcą Integracji Sensorycznej jest Jean Ayres- psycholog, pedagog specjalny, terapeutka zajęciowa. Jean Ayres wyjaśnia, że „integracja zmysłowa to możliwość rejestrowania informacji ze świata zewnętrznego przez narządy zmysłów, ich przetwarzanie w ośrodkowym układzie nerwowym i wykorzystanie do celowego działania”. Informacje odbierane są przez zmysł dotyku, wzroku, słuchu, smaku, węchu oraz układ przedsionkowy i proprioceptywny.

Dziecko z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego ma problem z odbiorem, przetwarzaniem i wykorzystaniem docierających informacji, co sprawia, że wykonywanie codziennych czynności staje się wyzwaniem.

Objawy dysfunkcji integracji sensorycznej najczęściej manifestują się:

- nieprawidłową wrażliwością na bodźce (wzmożona lub obniżona)

- niewłaściwym poziomem uwagi

- opóźnionym rozwojem mowy

- nieprawidłowym poziomem aktywności ruchowej

- obniżonym poziomem koordynacji ruchowej

- trudnościami w zachowaniu

Terapia integracji sensorycznej polega na dostarczeniu w sposób kontrolowany odpowiedniej stymulacji wielozmysłowej. Dziecko powinno posiadać diagnozę zaburzeń integracji sensorycznej, wykonaną przed rozpoczęciem terapii.

CZAS TRWANIA TERAPII: do 50 minut

Cena: 160 zł

Terapia Czaszkowo - Krzyżowa dzieci

Terapia Czaszkowo - Krzyżowa dzieci

Terapia Czaszkowo - Krzyżowa polega na bardzo delikatnej manipulacji i uciskaniu  określonego obszaru ciała w celu rozluźnienia struktur łącznotkankowych. Wpływa na swobodny przepływ płynu mózgowo- rdzeniowego. Uaktywnia procesy samoregulacji organizmu, poprawia funkcjonowanie układu nerwowego, mięśniowego, oddechowego, krążenia. Terapa Czaszkowo- krzyżowa zalecana jest przy występowaniu:

-zaburzeń napięcia mięśniowego

- kłopotów z koncentracją, problemów z uczeniem się, dysleksji

-nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci i dorosłych

-stresu

-zaburzeń trawiennych – wzdęcia, kolki

-bólu i zwrotów głowy (m. in. migren)

-kłopotów ze słuchem i wzrokiem

-nawracających zapaleń zatok i uszu

-problemów ze stawem skroniowo-żuchwowym

-wad wymowy

-wad zgryzu

-bólu kręgosłupa

-uszkodzeń struktur mózgu

- autyzmu

-psychoz

CZAS TRWANIA TERAPII: do 50 minut

Cena: 140 zł

Terapia Czaszkowo - Krzyżowa dorośli

Terapia Czaszkowo - Krzyżowa dorośli

Terapia Czaszkowo - Krzyżowa polega na bardzo delikatnej manipulacji i uciskaniu  określonego obszaru ciała w celu rozluźnienia struktur łącznotkankowych. Wpływa na swobodny przepływ płynu mózgowo- rdzeniowego. Uaktywnia procesy samoregulacji organizmu, poprawia funkcjonowanie układu nerwowego, mięśniowego, oddechowego, krążenia. Terapa Czaszkowo- krzyżowa zalecana jest przy występowaniu:

-zaburzeń napięcia mięśniowego

- kłopotów z koncentracją, problemów z uczeniem się, dysleksji

-nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci i dorosłych

-stresu

-zaburzeń trawiennych – wzdęcia, kolki

-bólu i zwrotów głowy (m. in. migren)

-kłopotów ze słuchem i wzrokiem

-nawracających zapaleń zatok i uszu

-problemów ze stawem skroniowo-żuchwowym

-wad wymowy

-wad zgryzu

-bólu kręgosłupa

-uszkodzeń struktur mózgu

- autyzmu

-psychoz

CZAS TRWANIA TERAPII: do 50 minut

Cena: 140 zł

Pierwsza Wizyta u Terapeuty Widzenia

Pierwsza Wizyta u Terapeuty Widzenia

Cena: 180 zł

Terapia zaburzeń funkcji wzrokowych

Terapia zaburzeń funkcji wzrokowych

Zajęcia terapii widzenia/wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzrokową skierowane są do dzieci od 2-3 mies. życia do wieku wczesnoszkolnego ze zdiagnozowanym okulistycznie schorzeniem wzroku lub poważną wadą refrakcji. Obejmują one:

 • Funkcjonalną diagnozę widzenia dziecka oraz ocenę wykorzystywania umiejętności wzrokowych do celów poznawczych
 • wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych opóźnieniami rozwojowymi z tytułu uszkodzenia narządu wzroku
 • rozwijanie podstawowych umiejętności wzrokowych (długiej fiksacji, płynnego śledzenia obiektów wzrokowych, przenoszenia spojrzenia sakkad, akomodacji, konwergencji)
 • rozwijanie umiejętności kontroli motoryki gałek ocznych podczas zabaw odpowiednio dobranymi do możliwości wzrokowych dziecka zabawkami
 • naukę rozumienia relacji przestrzennych między przedmiotami w otoczeniu, radzenia sobie z zaburzonym poczuciem głębi, brakiem widzenia przestrzennego
 • rozwijanie funkcji percepcyjnych wzrokowych takich jak: porównywanie i identyfikowanie przedmiotów i ich reprezentacji obrazkowych, wewnętrznych szczegółów, kolorów, kształtów, pamięci wzrokowej, figur i znaków abstrakcyjnych, dopełniania wzrokowego, syntezy i analizy wzrokowej itd.
 • rozwijanie umiejętności korzystania z umiejętności wzrokowych oraz percepcyjnych podczas zabaw ruchowych
 • rozwijanie orientacji w schemacie ciała i w otoczeniu
 • sensomotoryczną terapię widzenia (rozwijanie regulacji i integracji informacji pochodzących z różnych zmysłów u dzieci zagrożonych trudnościami szkolnymi z tytułu zeza i zaburzeń SI).

Oferta terapii widzenia skierowana jest do dzieci słabowidzących (ze schorzeniami wzroku)oraz dzieci z wadami refrakcji i/lub chorobą zezową oraz zaburzeniami dystrybucji napięcia mięśniowego i integracji sensorycznej w wieku od 3 mies. do wieku wczesnoszkolnego.

Cena: 160 zł

Diagnoza zaburzeń funkcji wzrokowych

Diagnoza zaburzeń funkcji wzrokowych

Terapeuta widzenia po zapoznaniu się z dokumentacją okulistyczną dziecka przeprowadza funkcjonalną diagnozę widzenia lub sensomotoryczną diagnozę obejmującą posługiwanie się wzrokiem określając trudności dziecka wymagające interwencji terapeutycznej. Przekazywana rodzicowi na piśmie szczegółowa diagnoza wskazuje trudności i sugestie terapeutyczne.

DIAGNOZA ZABURZEŃ FUNKCJI WZROKOWYCH skrócona - 220 zł

DIAGNOZA CVI RANGE pełna - 350 zł

Cena: 220 - 350 zł

Pierwsza Wizyta u Terapeuty

Pierwsza Wizyta u Terapeuty

Podczas wizyty zostanie zebrany dokładny wywiad medyczny, przeprowadzone będą testy mające na celu zlokalizowanie problemu. Na tej podstawie zostanie opracowana strategia działania i przeprowadzona wstępna terapia. Pacjent otrzyma odpowiednie wskazówki, dzięki którym w warunkach domowych będzie wspomagał proces leczenia.

Cena: 160 zł

Indywidualna Terapia Kobiet po Ciąży

Indywidualna Terapia Kobiet po Ciąży

Profilaktyka, diagnozowanie i leczenie powikłań, które powstały w organiźmie kobiety podczas ciąży i połogu. Ma na celu przywrócenie równowagi w ciele kobiety, reedukację prawidłowej sylwetki ciała i eliminację dolegliwości bólowych.
Terapia opiera się na:
ćwiczeniach mięśni dna miednicy i po rozejściu kresy białej,
terapii trzewnej,
opracowaniu blizny,
terapii manualnej,
technik powięziowych.
Pacjentki otrzymują instruktaż jak prawidłowo chodzić, utrzymać sylwetkę podczas noszenia dziecka i ćwiczyć.

Cena: 160 zł

Indywidualna Terapia Dorosłych i Sportowców

Indywidualna Terapia Dorosłych i Sportowców

Oparta na różnorodnych technikach fizjoterapeutycznych takich jak:
terapia manualna,
PNF,
rozluźninie mięśniowo – powięziowe,
pinopresura,
suche igłowanie,
techniki wisceralne i inne.
Ma na celu niwelowanie dolegliwości bólowych układu ruchu oraz przeciążeń powstałych podczas jednostek treningowych.

Cena: 160 zł

Medyczny Trening Funkcjonalny

Medyczny Trening Funkcjonalny

Łączy ze sobą fizjoterapię i trening personalny. Skierowany do osób, które po kontuzji i problemach z układem ruchu, w sposób bezpieczny chcą wrócić do uprawiania sportu, jak również do tych, dla których profilaktyka dolegliwości bólowych jest priorytetem. Trening opiera się na ćwiczeniach poprawiających kontrolę motoryczną ciała, stabilizację, jakość i efektywność ruchu.

Cena: 160 zł

Scarwork: Terapia Blizn

Scarwork: Terapia Blizn


Czym jest blizna?

Jest to nagromadzenie się nowej tkanki, po wcześniejszym urazie, przecięciu, oparzeniu.
 W procesie bliznowacenia bardzo często dochodzi do powstania zrostów, czyli nieprawidłowych połączeń między uszkodzonymi tkankami, co do
prowadza do zaburzenia równowagi mięśniowo – powięziowej w całym ciele oraz może wywołać ból w układzie ruchu.

Za sprawą tego, że powięź stanowi ciągłość, mogą być one przyczyną bólu oraz ograniczeń ruchomości występujących nawet w odległej okolicy ciała. Przykładowo blizna po wycięciu wyrostka robaczkowego (nawet po kilkunastu latach od operacji) może generować ból odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa, zaś blizna po cięciu cesarskim – sztywność i ból odcinka szyjnego.

Czym jest ScarWork?

ScarWork jest nową formą terapii manualnej blizn, opracowaną przez amerykańską terapeutkę Sharon Wheeler. Metoda ta stosowana jest w celu poprawy czucia i funkcjonalności blizny oraz otaczających tkanek, znacznie poprawiając ruch pomiędzy warstwami skóry oraz mięśnio – powięzią.

ScarWork pomaga w przypadku:

blizn po zabiegach chirurgii plastycznej
blizn pooperacyjnych
– blizn pourazowych, po pogryzieniach
blizn pooparzeniowych, popromiennych
w przypadku dysfunkcji nerwów powiązanych z blizną (nadwrażliwość na dotyk, drętwienia, zaburzenia czucia)

Jakie efekty można osiągnąć?

– zmniejszenie bólu, świądu, podrażnienia blizn
– polepszenie czucia, unormowanie wrażliwości nerwów
– poprawa wyglądu oraz struktury blizny (zblednięcie, wygładzenie)
– przywrócenie ruchomości twarzy po operacjach plastycznych, bez utraty efektu,„podciągnięcia tkanek”
– integracja blizn z siecią powięziową często pomaga pozbyć się przewlekłych problemów z układem ruchu

Pierwsze efekty można osiągnąć już po 1 terapii, jednak aby uzyskać pełny efekt terapeutyczny możliwe, że konieczne będzie kilka sesji. Wszystko uzależnione jest od głębokości blizny, rodzaju, wielkości etc.

Cena: 160 zł

Pierwsza Wizyta u Masażysty

Pierwsza Wizyta u Masażysty

Masażysta przeprowadzi z Tobą wywiad mający na celu ocenę Twoich potrzeb i oczekiwań.

Udzieli informacji na temat przeciwskazań zdrowotnych do wykonania zabiegu, do których zaliczamy m.in.:
» ostre stany zapalne
» niezagojone rany
» nieuregulowane ciśnienie krwi
» tendencje do krwotoków

Poinformuje Cię o reakcjach organizmu, których możesz spodziewać się po masażu.

Po ocenie palpacyjnej tkanek i sprawdzeniu zakresu ruchomości stawów masowanego obszaru ciała masażysta wykona zabieg, po czym udzieli Ci zaleceń do wykonania w wolnym czasie.

Cena: 160 zł

Masaż w Dolegliwościach Bólowych

Masaż w Dolegliwościach Bólowych

Wskazania do masażu leczniczego:

 • Bóle grzbietu i kręgosłupa
 • Bóle karku i głowy
 • Okres przewlekły rwy kulszowej
 • Stan przewlekły po urazach barku
 • Ograniczona ruchomość i sztywność w stawach
 • Zanik siły i masy mięśniowej po długotrwałym unieruchomieniu

W manualnym masażu leczniczym mechanicznie stymulujemy tkanki pacjenta wykorzystując techniki masażu klasycznego, sportowego, tensegracyjnego oraz punktowego.

Ból pleców czy dolegliwość stawowe, dotykają niemal każdego współczesnego człowieka. Praca siedząca, niewłaściwa postawa ciała , niedostateczna ilość ruchu oraz urazy są przyczyną szeregu zwyrodnień kręgosłupa i stawów, a w rezultacie źródłem silnego bólu. 

Masaż może znacząco pobudzić przemianę materii, przyspieszyć regenerację i gojenie się tkanek, pobudzić wytwarzanie mazi stawowej, rozluźnić oraz odżywić mięśnie oraz zmniejszyć dolegliwości bólowe i przywrócić pacjentowi komfort codziennego funkcjonowania.

Cena: 85 zł - 160 zł

Masaż Relaksacyjny w Stanach Napięcia Mięśniowego i Nerwowego

Masaż Relaksacyjny w Stanach Napięcia Mięśniowego i Nerwowego

RELAKS:

60 min - 160 zł

90 min - 230 zł

 

RELAKS  DLA DWOJGA

60 min - 280zł

 

MASAŻ TWARZY, SZYI i DEKOLTU

30 min - 85 zł

 

Wskazaniem do masażu relaksacyjnego są stany napięcia mięśniowego i nerwowego, bezsenność, zmęczenie fizyczne i intelektualne, długotrwały stres.

Naszym celem jest wyciszenie i odprężenie pacjenta oraz rozluźnienie napiętych mięśni.

Masaż relaksacyjny DLA DWOJGA wykonywany jest synchronicznie przez dwóch masażystów.

Relaksacyjny i odprężający masaż twarzy, szyi i dekoltu  działa bezpośrednio w miejscu masowania oraz pośrednio przez układ nerwowy i naczynia krwionośne a efekt przenosi się na cały organizm. Wykonany jest po uprzednim demakijażu.

Cena: 85 zł - 280 zł

Manualny Drenaż Limfatyczny

Manualny Drenaż Limfatyczny

DRENAŻ

60 min- 160 zł

 90 min - 230 zł

 

MASAŻ ANTYCELLULITOWY I UJĘDRNIAJĄCY BAŃKĄ CHIŃSKĄ

60 min - 160 zł

 Celem zabiegu jest poprawa procesu krążenia i odpływu limfy poprzez użycie manualnych bodźców mechanicznych, w pozycji drenażowej przy maksymalnym rozluźnieniu mięśni.

Drenaż wykazuje dużą skuteczność w przypadku usuwania obrzęków pourazowych           np.: stany po skręceniach i stłuczeniach oraz przy usuwaniu limfatycznych obrzęków zastoinowych z kończyn dolnych u osób pracujących w pozycji stojącej lub siedzącej.

Działa wspomagająco w zaburzeniach odżywczych skóry i przy redukcji cellulitu.

Całkowitym przeciwskazaniem do wykonania manualnego drenażu limfatycznego jest obrzęk spowodowany niewyrównaną niewydolnością serca oraz zaburzeniem pracy nerek.

 

Masaż bańką chińską wykonuje się gumowymi bańkami próżniowymi. Podciśnienie powstające wewnątrz bańki powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych a tym samym lepsze ukrwienie, dotlenienie i odżywienie tkanek. Pobudzenie krążenia ustrojowego usprawnia usuwanie zbędnych produktów przemiany materii i toksyn – przyczyny cellulitu.

Cena: 160 zł - 230 zł

Pierwsza Wizyta u Logopedy/Neurologopedy

Pierwsza Wizyta u Logopedy/Neurologopedy

Pierwsza wizyta obejmuje poradnictwo w zakresie rozwoju mowy, karmienia, zabaw stymulujących rozwój językowy. Podczas spotkana rodzice uzyskają odpowiedź na nurtujące ich pytania dotyczące rozwoju mowy i umiejętności, które wpływają na prawidłowy rozwój mowy i języka. Specjalista doradzi też, czy problem i obawy, z którymi zgłaszają się rodzice wymagają dalszej diagnozy i terapii logopedycznej.

Cena: 150 zł

Terapia Logopedyczna/Neurologopedyczna Dzieci (60 min)

Terapia Logopedyczna/Neurologopedyczna Dzieci (60 min)

Terapia zaburzeń mowy, komunikacji, artykulacji.

Terapia zaburzeń karmienia niemowląt i dzieci.

Tworzenie planów zabaw rozwijających mowę dziecka.

CZAS TRWANIA: 50 minut

Cena: 120 zł

Terapia Neurologopedyczna Dorosłych

Terapia Neurologopedyczna Dorosłych

Terapia zaburzeń mowy, komunikacji, artykulacji.

Cena: 120 zł

Diagnoza Logopedyczna z opinią

Diagnoza Logopedyczna z opinią

Diagnoza logopedyczna obejmuje badanie logopedyczne oraz wywiad biologiczno-środowiskowy. Podczas spotkania logopeda ocenia na podstawie wywiadu, obserwacji oraz przeprowadzonych prób diagnostycznych:
- poziom rozwoju mowy czynnej i biernej,
- umiejętności komunikacyjne,
- płynność mowy,
- sposób artykulacji,
- budowę i sprawność narządu mowy,
- słuch fonemowy,
- sposób oddychania.

Na podstawie uzyskanych wyników zostaje sporządzona pisemna opinia, zawierająca opis prezentowanych przez dziecko problemów logopedycznych, jego mocnych stron oraz zalecanych form oddziaływań terapeutycznych.

Czas trwania: do 1,5 godz.

Cena: 200 zł

Konsultacja Psychologiczna

Konsultacja Psychologiczna

Konsultacja to spotkanie na którym rozmawia się o tym, co niepokoi rodziców, sprawia trudność w kontakcie z dzieckiem, jakie wywołuje w nich emocje. Psycholog pyta również o rozwój dziecka, przebyte choroby, sytuację rodzinną, jak dziecko radzi sobie w przedszkolu lub szkole, relacje z rówieśnikami. Określane są również cele, nad którymi rodzice chcą pracować oraz zasady dalszej współpracy. Dlatego też, spotkanie odbywa się bez obecności dziecka, chyba, że dziecko jest malutkie.

PŁATNOŚĆ: TYLKO ONLINE przy rezerwacji. Wizyty nieopłacone nie będą potwierdzane.

CZAS TRWANIA TERAPII: do 50 minut

Cena: 180 zł

Terapia Psychologiczna dla dzieci

Terapia Psychologiczna dla dzieci

Terapia dla dzieci odbywa się po Konsultacji, na której określane są cele terapii.

Terapia może dotyczyć:

 • trudności wychowawczych
 • zwiększenia umiejętności budowania zdrowych relacji z dzieckiem
 • komunikacji w rodzinie
 • zrozumienia emocji rodziców i dzieci
 • radzenia sobie z emocjami
 • zwiększenia poczucia własnej wartości
 • trudności związanych ze zmianą sytuacji rodzinnej (rozwód i rozstanie rodziców, wyjazd jednego z rodziców do pracy, powiększenie rodziny)

CZAS TRWANIA: do 50 minut

Cena: 160 zł

Hipnoterapia

Hipnoterapia

Cena: 499 zł

Konsultacja Hipnoterapeutyczna 15 min.

Konsultacja Hipnoterapeutyczna 15 min.

Cena: 0

HipnoWieczór przy Kawie

HipnoWieczór przy Kawie

Spotkanie autorskie, na którym będziemy poruszać bardzo ciekawe tematy tj:
Emocje
Wewnętrzne Dziecko
Przekonania i wiele innych.

Serdecznie Zapraszam! 

Cena: bezpłatne

Ustawienia Systemowe wg Berta Hellingera

Ustawienia Systemowe wg Berta Hellingera

Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie, które rozwinie przed tobą możliwości głębszego zrozumienia samego siebie i przerwania rodowych schematów. Janusz Wrocławski, doświadczony terapeuta i przewodnik duchowy, poprowadzi Ustawienia Hellingerowskie, oferując Ci unikalną szansę na odkrywanie ukrytych powiązań oraz rozwiązanie trudności rodzinnych.

# Odkryj Niewidoczne Wpływy Rodzinne:
Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego pewne wzorce powtarzają się w Twojej rodzinie? Czy masz wrażenie, że niosą ze sobą obciążenia emocjonalne, które przechodzą z pokolenia na pokolenie? Jeśli tak, to Ustawienia Hellingerowskie są dla Ciebie!

# Doświadczenie Zrozumienia i Lekkości:
Podczas tego niezwykłego wydarzenia będziesz miał okazję spojrzeć głębiej w swoje korzenie, zrozumieć ukryte mechanizmy działania rodziny i rozpocząć pracę nad przerwaniem niezdrowych schematów. Janusz Wrocławski, wyjątkowy przewodnik w tej podróży, pomoże ci odkryć, jakie energie są w grze w twojej rodzinie, jak wpływają na twoje życie i jak możesz wprowadzić pozytywne zmiany. Ustawienia Hellingerowskie mogą przynieść głębokie zrozumienie oraz uczucie lekkości i uwolnienia.

# Wsparcie w Transformacji Traum i Schematów Rodowych:
Jeśli odczuwasz, że powtarzasz schemat rodowy - te same relacje, trudności, czy nawet choroby, zapraszam Cię do naszego gabinetu, abyśmy razem mogli zbadać i zrozumieć te ukryte wzorce. To nie tylko szansa na uzdrowienie dla Ciebie, ale również dla przyszłych pokoleń.

# 12.04.2024r. Gabinet Zrozumieć Siebie – Centrum Psychologii i Hipnoterapii

# Godzina 15:30 (czas trwania ok 5h)

# Gdańsk, Al. Grunwaldzka 76/78, lok. 217 (II piętro)

# Prowadzący: Janusz Wrocławski

# Rezerwuj Miejsce już Dziś:
Ustawienia Hellingerowskie w gabinecie "Zrozumieć Siebie" to wyjątkowa okazja do zanurzenia się w głębokie obszary swojej duszy i odkrycia, jakie siły kształtują twoje życie. Dołącz do naszej społeczności poszukiwaczy prawdy i rozpocznij podróż ku lepszemu zrozumieniu siebie i swojej rodziny. Zapisz się już teraz i otwórz drzwi do transformacji!

 

Cena: 300 zł

do góry